Välkommen

Hej och välkommen. Jag heter Martin och det är jag som skrivit boken Blunda inte. Den handlar om sexuella övergrepp bland unga och hur vuxna i ungas närhet kan arbeta förebyggande. Mitt mål var att skriva en bok som jag själv skulle velat läsa och haft användning av i början av mitt arbete med unga.

På dessa sidor finns mer information om både mig och boken samt möjlighet för de som vill att kontakta mig för föreläsningar, frågor, intervjuer eller större beställningar.

Placeholder

Om boken


Sexuella övergrepp mot unga är allt för vanligt. Exakt hur många som utsätts är omöjligt att säga, men på gymnasiet är uppskattningen en av fem. Det är de vuxnas ansvar att förebygga övergrepp och att lyssna och agera när något inträffat. Men vuxna väljer ofta att blunda av osäkerhet eller brist på kunskap och vägledning. Med min bok Blunda inte vill jag få alla vuxna att öppna ögonen.

#Metoo-debatten hösten 2017 bekräftade hur vanligt sexuella övergrepp är och att unga är extra utsatta. Det blev även smärtsamt tydligt hur många vuxna som blundat. Övergrepp som andra känt till eller misstänkt men som ingen gjort något åt. Det är en sak att se olika varningstecken eller att få en känsla av att något inte stämmer. Det är en helt annan att faktiskt göra något. Utöver att vara lyhörd, tillgänglig och inkännande krävs också en vilja att agera och kunskap om hur man bör göra det.

0
delar
0
sidor
0
kronor

Innehåll


Blunda inte är en bok om att förebygga sexuella övergrepp bland unga. Jag varvar forskning och undersökningar med mina erfarenheter som fältassistent. Den innehåller också många tips på fördjupning samt olika färdiga metodmaterial.


DEl 1


Bokens första del är en översikt av kunskapsläget kring sexuella övergrepp. Hur vanligt det är och vilka som vanligen är utsatta respektive förövare. Jag skriver också om olika normer och andra bakomliggande orsaker samt om lagar och hur de har förändrats över tid.


Del 2


Bokens andra del fokuserar på det det praktiska arbetet med att förebygga sexuella övergrepp. Jag anser att det är flera saker som behövs för ett effektivt förebyggande arbete och de olika kapitlen i denna del fokuserar på dessa.


Många tips


Utspritt över hela boken finns olika tips. Dessa är dels delar av mitt referensmaterial som jag vill lyfta fram lite extra och som ger en bra fördjupning för de som önskar, men det kan också vara filmer och radioprogram som kan fungera som en ingång till samtal med unga.